Evening colours after the rain

Author: Herman van Bon Photography

" I like to explore the possibilities and limits of digital art, I just let it flow to see where it can go, sometimes the end result appears quickly, sometimes the creative process takes months and other times  the creation dies in its own beauty". 

9 thoughts on “Evening colours after the rain”

      1. Dat heb ik inderdaad gelezen. Ik moest denken aan dat meer waar we waren in de VS, honderden kilometers van Los Angeles, maar nagenoeg opgedroogd omdat de Los Angelnaren daar, onder andere, hun water weghaalden. Dat is natuurlijk wel een punt, zo’n stad, geconcentreerde bewoning, heeft veel water nodig. Gelukkig hebben jullie er geen last van. Wij in Nederland krijgen nu teveel water, zeker deze winter. Maar een overschot aan water kun je (kunnen we) lozen, een tekort is een heel ander probleem.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.